Page 6 - Turismo Activo La Ribera de Xúquer
P. 6

> Esdeveniments esportius
> Acontecimientos deportivos
> Sports events

A tota la comarca es fan activitats esportives durant tot l’any: curses populars, trails o
curses ciclistes, tornejos oberts de futbol i tennis, etc. Per a obtenir-ne més informació,
visita la pàgina web de cada ajuntament.

En toda la comarca se realizan actividades deportivas durante todo el año desde las
carreras populares, trails o carreras ciclistas como torneos abiertos de fútbol y tenis y
otras muchas más. Para obtener más información visitar la web de cada ayuntamiento.

The region hosts a number of sports events throughout the year, including fun runs, trail
races and bike races, as well as football and tennis tournaments that are open to all.
For additional information, please visit the website of each city council.

l’Alcúdia        Alzira                 Benimodo

TORNEO INTERNACIONAL   RUTA DE LOS MONASTERIOS        > www.benimodo.es
DE FÚTBOL SUB-20 COTIF  Internacional
Internacional      www.alzira.es             TORNEIG FUTBOL ABEL BUADES
Agost - Agosto - August > Ajuntament de Alzira         Nacional
www.cotifalcudia.com                      Juny - Junio -June
> COTIF l’Alcúdia    CARRERA 10K ALZIRA            Torneig Futbol Abel Buades
             Nacional                > Escola Futbol
Antella         Maig - Mayo - May	
             > Cajamar               MATINAL MOTERA
TRITALÓ ANTELLA                         Nacional
Nacional         DUATLÓ D´ALZIRA	            Octubre - Octubre - October	
Novembre - Noviembre -  Nacional                > Motocuc
November         Gener - Enero - January	
www.cecantella.com    > Club triatlo Alzira         CARRERA POPULAR	
> CEC Antellà                          Nacional
             VALENCIA BIKE RACE V. FERRER      Abril - Abril	- April
             Nacional                > Club Atletisme
             Juny - Junio - June
             > Verthe Sports            Favara

             ACTIVITATS ESPORTIVES         > www.ajuntamentfavara.es
             SANT BERNAT	
             Provincial               TORNEIG FUTBOL SALA
             Juny Juliol - Junio Julio - June July Juliol - Julio - July
             > Ajuntament d´Alzira
                                VOLTA A PEU
             MITJA MARATÓ CIUTAT D´ALZIRA      Agost - Agosto - August
             Nacional
             Octubre - Octubre - October      TRAIL
             > Club Atletisme Alzira        Nacional
                                Abril - Abril	- April

                                CURSA CICLISTA LA MOLA
                                Agost - Agosto - August

6 / Turisme Actiu / Turismo Activo / Active Tourism
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11