EL DOSEL

Platja situada al Parc Natural de l’Albufera, que destaca per la seua bellesa paisatgística, amb un dels cordons dunars més representatius del litoral valencià, tant per les seues dimensions com per la seua riquesa de flora. És un lloc tranquil per la seua escassa urbanització.

 

Longitud: 1460 metres
Amplària: 50 metres
Composició: Arena
Ocupació: Baixa
Bany: Aigües tranquil·les
Tipus d’aigua: Dorada
Accés minusvàlids: Si